Kritéria pro udělení značky

Kritéria i postupy pro udělení značky vyvinulo Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s. a v procesu jejich vývoje je konzultovalo s více partnery pro zavedení této značky, a to zejména s Hospodářskou komorou ČR. Základními kritérii pro výběr jsou:

  • deklarovaná životnost, formou přímé deklarace životnosti v jednotce času nebo v cyklech používání, anebo náhradním vyjádřením životnosti,
  • srozumitelnost a transparentnost podmínek deklarované životnosti, 
  • související informace výrobce, prodejce nebo poskytovatele služby o výrobku anebo kategorii výrobků (např. dobrovolné značení kvality apod.) a 
  • pohledy a názory českých spotřebitelů na přístup daného kandidáta na ocenění k ochraně životního prostředí a životnosti výrobků.

Podrobnější informace ke kritériím pro udělení značky a shrnutí kroků k jejímu udělení zájemce najde zde a zde