Partneři k zavedení značky kvality ŽIVOTNOST PLUS

Projekt vývoje, zavedení a provozování značky kvality ŽIVOTNOST PLUS je zajišťována a zaštiťován Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. Spolurealizátorem je Kabinet pro standardizaci, o. p. s.

Smluvním partnerem pro realizaci projektu v roce 2016 - vývoj značky, odborné konzultace, podpora zavedení a šíření značky je Hospodářská komora ČR.

Za spolupráci na realizaci náleží veliké poděkování.