Partneři k zavedení značky kvality ŽIVOTNOST PLUS

Projekt vývoje, zavedení a provozování značky kvality ŽIVOTNOST PLUS zaštiťuje a zajišťuje Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Spolurealizátorem je Kabinet pro standardizaci, o. p. s. a smluvním partnerem pro odborné konzultace, podporu zavedení a šíření značky se v roce 2016 stala Hospodářská komora ČR.

Za spolupráci na realizaci tohoto projektu náleží všem veliké poděkování.