Jak značku Životnost PLUS udělujeme?

Značka kvality Životnost PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů, z.ú. výrobkům či službám, pro které výrobce, prodejce či poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.  

Cílem je přivádět výrobce, prodejce a poskytovatele služeb k přímému uvádění životnosti jimi nabízených produktů.

Kandidáty na ocenění navrhují především sami spotřebitelé prostřednictvím těchto webových stránek, a dále pracovníci a aktivisté SČS a partneři značky. Zájem o udělení značky ovšem může vyjádřit i sám výrobce, prodejce anebo poskytovatel služby, protože vyhodnocení, zda konkrétní návrh splňuje stanovená kritéria pro udělení značky či ne, provádí nezávislá hodnotitelská komise, která rozhodnutí připravuje.

Členy této komise jsou přitom jak zástupci spotřebitelů, tak i dalších zainteresovaných stran. Jediný, kdo se hodnocení neúčastní, je kandidát na toto ocenění, stejně jako další osoby, které ho zastupují a které jsou s ním spojeny.  

Oceněn pak může být konkrétní výrobek či kategorie výrobků, nebo případně i služba s konkrétním výrobkem či kategorií výrobků spojená, a všechny produkty, kterým byla značka kvality Životnost PLUS přiznána, jsou vystaveny na těchto webových stránkách.  

Bližší informace o postupu udělování značky a kritériích pro přiznání značky Životnost PLUS nejdete zde.

Přiznání značky je pro výrobce, prodejce nebo poskytovatele služby bezúplatné

  • O skutečnosti, že nějakému subjektu byla přiznána značka Životnost PLUS, jsou informována média a především samotný držitel tohoto ocenění. 
  • Výrobce, prodejce nebo poskytovatele služeb tak jejich ocenění nic nestojí a jsou o něm pouze informováni dopisem (smluvní poplatek je jim účtován pouze v případě, že naši značku a ocenění chtějí používat ke svým propagačním anebo komerčním účelům)

A udělením značky to pro oceněný subjekt nekončí...

Součástí podmínek pro držení značky je i následné sledování kritérií pro její přidělení.  

Po udělení značky Životnost PLUS dochází (a to jak ze strany správce značky, tak i ze strany partnerů) k vyhodnocování spokojenosti českých spotřebitelů s oceněným výrobkem či výrobky anebo službou, stejně jako i s dalším přístupem oceněného subjektu k ochraně životního prostředí a životnosti jím nabízených výrobků nebo služeb.

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat zde.