Životnost PLUS

Proč jsme se v souvislosti s životností výrobků rozhodli zavést značku kvality?

Problematika životnosti výrobků se týká oblasti technické, obchodní, normativní, vzdělávací i informační. A naším cílem je podpořit zejména tuto informační složku, protože chceme chránit ekonomické zájmy spotřebitele s ohledem na kvalitu výrobků, a to v tom nejširším smyslu tohoto pojmu, a konkrétně i ve vztahu k funkčnosti a spolehlivosti výrobků.

Téma životnosti výrobku jsme se proto rozhodli podpořit a zviditelnit je prostřednictvím právě k tomuto účelu zavedené značky Životnost PLUS.

A především, značkou Životnost PLUS chceme oceňovat firmy, které životnosti svých produktů věnují zvýšenou pozornost a deklarují ji spotřebitelům vhodnou a srozumitelnou formou.

Naše značka tak není pro spotřebitele potvrzením či dokonce převzetím garance za životnost jejich výrobku, ale vodítkem pro jeho rozhodnutí, jaké zboží si zakoupí, a z pohledu výrobce, prodejce či poskytovatele služeb pak především oceněním za to, že tímto svým přístupem ke spotřebiteli současně věnuje pozornost i ochraně životního prostředí.

To že naše rozhodnutí bylo správné, dokládá i skutečnost, že od roku 2017 je značka kvality Životnost PLUS součástí Programu Česká kvalita.