Spotřebitel a životnost výrobku

Nová značka kvality vychází! Tisková zpráva Zde.

(Úvod do tématu)

Spíše okrajově je mediálně zviditelňován problém, který ovšem spotřebitelé vnímají velmi citlivě: jedná se o životnost výrobku.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) podporuje nástroje, které přispívají ke zlepšení důvěry ve funkci vnitřního trhu. Problematika životnosti výrobků se týká oblasti technické, obchodní, normativní, vzdělávací a informační. Naším cílem je podpořit zejména informační složku. Prioritně SČS preferuje zaměření na ekonomické zájmy spotřebitele s ohledem na kvalitu výrobku v tom nejširším smyslu tohoto pojmu, konkrétně ve vztahu ke spolehlivosti a životnosti výrobku.

Téma spolehlivosti a životnosti výrobku chceme zviditelnit pomocí samoregulativních nástrojů, konkrétně pomocí speciálně zaváděné značky kvality.

Přiznání značky kvality ŽIVOTNOST PLUS je naplňováním cíle Sdružení českých spotřebitelů zviditelnit výrobce, který životnosti produktu věnuje pozornost a deklaruje ji vhodnou a srozumitelnou formou. Značka tedy není potvrzením či dokonce převzetím garance za životnost v deklarované formě. 

V srpnu 2018 se na nás obrátil se svou zkušeností spotřebitel ze Slovenska. Jeho doopis se stížností na výrobce tiskárny (Canon) a s reakcí slovenských statních orgánů připojujeme - Zde. Spotřebiteli nemůžeme tentokrát konkrétně pomoci, ale i zviditelňování takových připadů může napomoci zlepšovat prostředí trhu ohledně životnosti a opravitelsnosti výrobků.

V červenci 2017 byl tato značka kvality přijata do Programu Česká kvalita, garantovaného Radou kvality ČR (Zde).

Přikládáme komplexní podklad, který je vstupní informací k projektu k zavedení značky kvality ŽIVOTNOST PLUS - Zde.

PROČ by měl mít podnikatelský subjekt - výrobce, poskytovatel služby - zájem, aby jeho výrobku byla naším sdružením, prostřednictvím nezávislé hodnotitelské komise, přiznána značka kvality Životnost PLUS? Důvody jsme se pokusili sepsat do elektronického letáku, který byl distribuován členům různých profesních svazů v ČR a který je k dispozici Zde.

PROČ by měl mít spotřebitel zájem, aby vyhledával výrobek, kterému byla naším sdružením přiznána značka kvality Životnost PLUS? Tématu jsme věnovali jedno z vydání našeho občasníku KonzumentTest - Zde.

Poslední úprava stránek : 5. 4. 2019 11:27