Spotřebitel a životnost výrobku

Nová značka kvality vychází! Tisková zpráva Zde.

(Úvod do tématu)

Spíše okrajově je mediálně zviditelňován problém, který ovšem spotřebitelé vnímají velmi citlivě: jedná se o životnost výrobku.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) podporuje nástroje, které přispívají ke zlepšení důvěry ve funkci vnitřního trhu. Problematika životnosti výrobků se týká oblasti technické, obchodní, normativní, vzdělávací a informační. Naším cílem je podpořit zejména informační složku. Prioritně SČS preferuje zaměření na ekonomické zájmy spotřebitele s ohledem na kvalitu výrobku v tom nejširším smyslu tohoto pojmu, konkrétně ve vztahu ke spolehlivosti a životnosti výrobku.

Téma spolehlivosti a životnosti výrobku chceme zviditelnit pomocí samoregulativních nástrojů, konkrétně pomocí speciálně zaváděné značky kvality.

Přikládáme komplexní podklad, který je vstupní informací k projektu k zavedení značky kvality ŽIVOTNOST PLUS - Zde.

PROČ by měl mít podnikatelský subjekt - výrobce, poskytovatel služby - zájem, aby jeho výrobku byla naším sdružením, prostřednictvím nezávislé hodnotitelské komise, přiznána značka kvality Životnost PLUS? Důvody jsme se pokusili sepsat do elektronického letáku, který byl distribuován členům různých profesních svazů v ČR a který je k dispozici Zde.

PROČ by měl mít spotřebitel zájem, aby vyhledával výrobek, kterému byla naším sdružením přiznána značka kvality Životnost PLUS? Tématu jsme věnovali jedno z vydání našeho občasníku KonzumentTest - Zde.

Poslední změna: 4. 5. 2017 14:40