Správce značky kvality ŽIVOTNOST PLUS

Správcem značky kvality ŽIVOTNOST PLUS je

SČS - Sdružení českých spotřebitelů, identifikační číslo 004 09 871, se sídlem Pod Altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, registrované jako občanské sdružení u MV VSP/1-1649/90 ke dni 5. 2. 1990, přeregistrované a zapsané jako zapsaný ústav v ústavním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. U, vložce č. 28 ke dni 30. 6. 2014. Zastoupený statutárním orgánem – ředitelem SČS – Mgr. Viktorem Vodičkou

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí s důrazem na rozvíjení odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.

Sídlo, kontaktní údaje:  Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, scs@konzument.cz; www.konzument.cz