Partneři značky

Na vývoji a zavedení značky Životnost PLUS se podíleli a její vznik i podpořili:

Za spolupráci na realizaci tohoto počinu náleží všem veliké poděkování.