Ohlasy spotřebitelů

Máte pozitivní či negativní zkušenost s výrobkem, kterému byla přiznána značka Životnost PLUS? Chcete se o tuto zkušenost podělit?  V sekci Přiznané značky klikněte do buňky posledního sloupce u daného výrobku Zde a za přehledem podrobných informací k výrobku se vám otevře okénko pro váš komentář s historií dosavadní diskuze.

Máte zkušenost s životností výrobku, který který jste si koupili vy či někdo z vašeho okolí? "Viděli" jste kazítko na vlastní oči? Napište nám o tom - spotrebitel@regio.cz. 

Na základě vašich podnětů doplňujeme své záměry a opatření,které chceme prosazovat k dosažení vyšší funkčnosti trhu ve vztahu k životnosti výrobků. Postupně doplňovaný seznam uvádíme Zde. Přispějte také vy svými podněty.

Po dohodě s pisateli uvádíme na tomto místě dopisy či jejich části, kde nás o svých zkušenostech informují. 

V srpnu 2018 se na nás obrátil spotřebitel ze Slovenska, který nás informoval o své zkušenosti s tiskárnou Canon a s reakcí slovenských úřadů na jeho podnět. Dopis vyloučením osobních údajů přikládáme Zde. I když nemůžeme tentokrát spotřebiteli pomoci přímo, i zviditelnění takových případů nepochybně povede k postupnému zlepšování tržního prostředí ohledně životnosti a opravitelnosti výrobků.

Po našem vystoupení v ČT v pořadu zaměřeném na životnost výrobků (červenec 2017, viz Zde) se na nás se svými zkušenostmi a podněty obrátilo několik diváků.

Pan Zdeněk je právník, který se na SČS obrátil se zkušeností o dostupnosti (nedostupnosti) drobného náhradního dílu (těsnění) k čerpadlu v bazénu (dodavatel: společnost Albixon). Výrobce doporučil zakoupit nové čerpadlo za 10.000 Kč. Těsnění stojí 85 Kč. Dopis - Zde.

Pan Thomas je osoba s hlubokými praktickými zkušenostmi ohledně oprav elektrospotřebičů a elektrotechniky. Ve svém podkladu, který nám ve dvou dopisech v reakci na TV vystoupení zaslal, podrobně popisuje zkušenosti s kazítky ve výrobcích, založených obvykle na konstrukčních nedostatcích. Přichází i s mnoha nápady na řešení …. Vřele doporučujeme! - Zde.

Vaše osobní údaje slouží pouze k vypořádání vašeho dotazu či komentáře. V databázovém systému webu nejsou uchovávány. Třetím stranám při vypořádávání vašeho dotazu nejsou vaše osobní údaje poskytovány. Sdružení českých spotřebitelů odstraní vaše osobní údaje ze složky vedené k vypořádávání vašeho dotazu nejpozději do 12 měsíců od založení složky.