Ohlasy spotřebitelů

Máte pozitivní či negativní zkušenost s výrobkem, kterému byla přiznána značka ŽIVOTNOSTPLUS? Chcete se o tuto zkušenost podělit?  V sekci Přiznané značky klikněte do buňky posledního sloupce u daného výrobku zde a za přehledem podrobných informací k výrobku se vám otevře okénko pro váš komentář s historií dosavadní diskuze. 

Máte zkušenost s životností výrobku, který který jste si koupili vy či někdo z vašeho okolí? "Viděli" jste kazítko na vlastní oči? Napište nám o tom - scs@konzument.cz. 

Na základě vašich podnětů doplňujeme své záměry a opatření, které chceme prosazovat k dosažení vyšší funkčnosti trhu ve vztahu k životnosti výrobků. Postupně doplňovaný seznam uvádíme zde. Přispějte nám také vy svými podněty.

 

Po dohodě s pisateli uvádíme na tomto místě i dopisy či jejich části, kde nás o svých zkušenostech informují: 

V srpnu 2018 se na nás obrátil spotřebitel ze Slovenska, který nás informoval o své zkušenosti s tiskárnou Canon a s reakcí slovenských úřadů na jeho podnět. Dopis vyloučením osobních údajů přikládáme zde. I když nemůžeme tentokrát spotřebiteli pomoci přímo, i zviditelnění takových případů nepochybně povede k postupnému zlepšování tržního prostředí ohledně životnosti a opravitelnosti výrobků.

Po našem vystoupení v ČT v pořadu zaměřeném na životnost výrobků (červenec 2017, viz zde) se na nás se svými zkušenostmi a podněty obrátila celá diváků.

Pan Zdeněk je právník, který se na SČS obrátil se zkušeností o dostupnosti (nedostupnosti) drobného náhradního dílu (těsnění) k čerpadlu v bazénu (dodavatel: společnost Albixon). Výrobce doporučil zakoupit nové čerpadlo za 10.000 Kč. Těsnění stojí 85 Kč. Dopis - zde.

Pan Thomas je osoba s hlubokými praktickými zkušenostmi ohledně oprav elektrospotřebičů a elektrotechniky. Ve svém podkladu, který nám ve dvou dopisech v reakci na TV vystoupení zaslal, podrobně popisuje zkušenosti s kazítky ve výrobcích, založených obvykle na konstrukčních nedostatcích. Přichází i s mnoha nápady na řešení …. Vřele doporučujeme! - Zde.

Pokud poskytujete vaše osobní údaje, slouží pouze k identifikaci a vypořádání vašeho návrhu na přiznání tohoto ocenění. V databázovém systému webu nejsou žádné informace o vás uchovávány déle než 12 měsíců a ani třetím stranám je neposkytujeme.