Licenční využití značky kvality ŽIVOTNOST PLUS

Držitele značky její přiznání nezavazuje k úhradě žádných poplatků.

Pokud by ale se značkou chtěl její držitel nakládat tak, že ji umístí např. na webu, na obale výrobků nebo v propagačních materiálech, anebo pokud ji bude chtít použít i jiným způsobem pro zviditelnění sebe či svého výrobku anebo služby, může tak učinit jen na základě smluvního ujednání se správcem značky, a to po podpisu příslušné licenční smlouvy sjednané za dohodnutý roční poplatek.

Podmínkou pro udělení a trvání licence je přiznání značky kvality a především pak dodržování podmínek, za kterých byla tato značka jejímu držiteli ze strany SČS ve vztahu k životnosti udělena.

A každá licenční smlouva proto obsahuje i ustanovení o možnosti tuto licenci jejímu držiteli odejmout, pokud z jeho strany dojde ke změně deklarace životnosti v neprospěch spotřebitelů anebo pokud bude docházet k odůvodněným stížnostem na porušování jeho závazku týkajícího se životnosti výrobků ze strany spotřebitelů v ČR.