Licenční využití značky kvality ŽIVOTNOST PLUS

  1. Držitele značky její udělení nezavazuje k úhradě žádných poplatků.
  2. Pokud by se značkou chtěl nakládat pro zviditelnění svého výrobku či služby (umístění značky na webu, do propagačních materiálů, ad.) – lze tak na základě smluvního ujednání s vlastníkem a správcem značky – SČS – podpisem licenční smlouvy za dohodnutý roční poplatek.
  3. Podmínkou udělení a trvání licence je dodržení podmínek, za kterých byla značka udělena ve vztahu k životnosti
  4. Smlouva stanovuje i podmínky pro odejmutí licence (změna deklarace životnosti v neprospěch, stížnosti spotřebitelů).