Kritéria pro přidělení značky kvality ŽIVOTNOST PLUS

  1. Deklarovaná životnost, formou přímé deklarace životnosti v jednotce času nebo v cyklech používání, anebo náhradním vyjádřením životnosti
  2. Srozumitelnost a transparentnost podmínek deklarované životnosti  
  3. Související informace výrobce o výrobku, např. formou dobrovolných značek kvality 
  4. Pohled a názory spotřebitele  

 

Podrobněji v dokumentu Zde.