Dokumenty k životnosti výrobků

Evropská komise začala bojovat s kazítky

Ledničky, pračky, myčky nádobí a televize mají být podle nových pravidel pro ekodesign vyráběny tak, aby bylo možné je opravit

více na stránkách zde

02. 10. 2019

Evropská komise naplňuje akční plán na podporu cirkulární ekonomiky

Všech 54 opatření představených v roce 2015 se naplňuje a Evropská komise uveřejňuje zprávu, jak jsou tyto body naplňovány

více na stránkách zde

05. 04. 2019

Možnosti zavedení evropského systému pro hodnocení opravitelnosti výrobků

Společné výzkumné středisko (JRC) EU publikovalo finální zprávu, kterou přijalo k možnosti zavedení evropského systému pro hodnocení opravitelnosti výrobků

více na stránkách zde

více

30. 03. 2019

Startujeme kampaň Opravme Česko

Získali jsme podporu Státního fondu životního prostředí a startujeme kampaň Opravme Česko

více přímo na stránkách projektu

více

15. 06. 2018

archiv