S technickými normami k udržitelnosti

Studie zpracovaná Kabinetem pro standardizaci dokumentuje význam technických norem v procesu udržitelného vývoje...

Základem CESTY K UDRŽITELNOSTI je udržitelná výroba a udržitelná spotřeba. Tento proces významně podporují i technické normy. Kabinet pro standardizaci dokumentuje význam technických norem na dalším konkrétním příkladu. Podporu k tomu dala Česká agentura pro standardizaci.
V příloze přikládáme tiskovou zprávu vydanou u příležitosti zveřejnění studie.
Na URL odkazu naleznete komplexnější informace k projektu a tématu.

Udržitelnost 2023

zavřít

04. 09. 2023 18:23