Ohlasy spotřebitelů

Máte pozitivní či negativní zkušenost s výrobkem, kterému byla přiznána značka Životnost PLUS? Chcete se o tuto zkušenost podělit?  

V sekci Přiznané značky klikněte do buňky posledního sloupce u daného výrobku Zde a za přehledem podrobných informací k výrobku se vám otevře okénko pro váš komentář s historií dosavadní diskuze.